Çözüm Ortağınız

ATIK

Paydaşlarımızın sıfır atık dönüşümüne katkıda bulunuyor ve kayıt altına alarak izlenebilir bir atık döngüsü yaratıyoruz.

HİJYEN

Paydaşlarımızın tesislerinde hijyenik atık toplama sistemleri kurarak biyogüvenliğe katkıda bulunuyoruz.

MEVZUAT

İzlenebilirliği artırarak mevzuat gerekliliklerinin uygulanmasına katkıda bulunuyoruz

Renderin Ürün Kalitesinin Artırılması

Renderingde kullanılan ancak son ürünün kalitesini olumsuz yönde etkileyen (neden etkilediğini yazmalı mıyız?)  yumurtayı sistemden çıkararak, kanatlı yemi verimliliğini artırıyoruz.